پیام
زمان: 17 مهر 1352 / 11 رمضان 1393
مکان: نجف
موضوع: ضرورت حمایت از مسلمانان مبارز در جنگ با اسرائیل
مناسبت: جنگ سوم اعراب و اسرائیل (اکتبر 73 م. / رمضان 93 ق.)
مخاطب: مسلمانان جهان
بسم الله الرحمن الرحیم
به مناسبت اوضاع و موقعیت کنونی از کلیه مسلمانان خواستارم که پس از توکل بر خداوند و تمسک بر مبانی قرآن کریم، در کنار نیروهای مسلحی که از سرزمین فلسطین دفاع می‌کنند قرار گیرند، و مال و جان خویش را در راه دفاع از خاک اشغال شده فلسطین و رهایی از اسارت و استعمار ناچیز بشمارند.
کلیه مسلمانان - به طور اعم - بویژه رؤسای کشورهای اسلامی و رهبران کشورهای عربی وظیفه دارند که متحد شوند و با صفوف فشرده و وحدت علیه استعمار و صهیونیسم پیکار کنند و بر منافع امریکا ضربه وارد سازند، و در راه خدمت به ملت مسلمان بکوشند.
من از دولت عراق و سایر دوَل عربی اسلامی که با مال و جان در نبرد تعیین سرنوشت علیه اسرائیل در دو جبهه مصر و سوریه شرکت کرده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم و در این ماه مبارک از خداوند - عز و جل - مسئلت می‌دارم که مسلمانان را از چنگال استعمار و پیروان آن آزاد سازند و به سرعت ایادی پلیدشان را که کشورهای مسلمانان را به بازی گرفته‌اند قطع کنند.
روح الله الموسوی الخمینی