اجازه‌نامه
زمان: 6 خرداد 1357 / 19 جمادی الثانی 1398
مکان: نجف
موضوع: اجازه درباره امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: محمدحسین آیتی - افغانستان، هرات
بسم الله الرحمن الرحیم
بعدالحمد و الصلوة، بر عموم مؤمنین «هرات» و توابع مخفی نباشد که جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای حاج شیخ محمدحسن آیتی به معیت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای حاج شیخ احمدعلی سعیدی و به نظارت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای حاج شیخ محمدحسین غزنوی - ایّدهم الله تعالی - وکیلند از طرف اینجانب در امور حسبیه و شرعیه که منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط، با مراعات احتیاط؛ و در جمع آوری سهم مبارک امام - علیه السلام - که نصف آن را در موارد مقرره شرعیه صرف کنند و نصف دیگر را نزد حقیر ایصال نمایند و قبض رسید گرفته به صاحبان وجوه رد کنند.
«و اوصیهما - ایّدهماالله تعالی - بملازمة التقوی و التجنب عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و أرجو منهماالدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیهما و علی اخوانناالمؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 19 جمادی الثانیه 1398
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>