نامه
زمان: 29 مرداد 1353 / 1 شعبان 1394
مکان: نجف
موضوع: وجوه شرعی
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
حضور مبارک حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای پسندیده - دامت برکاته
به عرض مبارک می‌رساند، سلامت وجود مبارک را خواستار است. ضمناً تصدیع می‌دهد که مبلغ ده هزار و هشتصد و هفتاد و هشت تومان به جناب آقای سید محمد، پسر سید محمود بپردازید، مورد قبول است.
تاریخ غُرّه (1) شعبان المعظم 94
روح الله الموسوی الخمینی