نامه
زمان: 3 تیر 1357 / 18 رجب 1398
مکان: نجف
موضوع: سفارش اخلاقی و تأکید بر اهمیت دوران جوانی
مخاطب: ؟
بسمه تعالی
18 رجب 98
پس از اهدای سلام و تحیت، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم بود و مشتمل تفقد از اینجانب واصل؛ امید است در این راه خطرناک خداوند تعالی دستگیری فرماید و همه ما با سلامت روح و اطمینان نفْس از آن عبور نماییم. اینجانب در این آخر عمر و نفسهای آخر با بضاعت قلیل و زاد ناچیز متوجه مولا هستم و امید آن دارم که ما هیچها را در عمیم لطف (1) خود به چیزی رساند. شما بحمدالله نعمت جوانی را دارید و می‌توانید این راه را مستقیم طی کنید نگذارید پیری برسد که در این اوقاتِ آخرین، کاری از انسان ساخته نیست. خداوند شما را از محبان خود و مجاهدان راه حق قرار دهد و نقایص این بی‌بضاعت را با عموم لطف خود جبران فرماید. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>