پیام
زمان: 1 شهریور 1357 / 18 رمضان 1398
مکان: نجف
موضوع: بیان اسلامی بودن نهضت؛ پرهیز از مناقشات جزئی
مخاطب: نهضت آزادی ایران، خارج از کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
نهضت آزادی ایران خارج از کشور، اروپا - امریکا
پیام شما فرزندان اسلام - ایّدکم الله تعالی - را مبنی بر وفاداری به اسلام و تذکر زحمات طاقت فرسای چندین ساله آنان در راه اهداف عالیه اسلام که ضامن استقلال و آزادی ملتهاست، دریافت نمودم و موجب کمال تشکر گردید. از خداوند تعالی توفیق و تأیید گروهها یا اشخاصی را که برای اسلام عزیز و مسلمین ستمدیده فداکاری می‌کنند و عمر خود را در راه حق و رسیدن به هدف اسلامی و انسانی صرف می‌کنند خواستارم؛ و علاقه خود را به تمام گروه‌های آنان اعلام می‌دارم.
امروز که ملتهای ستمدیده در سراسر ایران به خود آمده‌اند و ملت بزرگ ایران با نهضت عظیم خود، مجال را بر شاه و دارودسته‌اش تنگ نموده‌اند وقت آن نیست که عمر خود را در مناقشات جزئی صرف نموده وگوش به تبلیغات مضره بعضی از منحرفین دهیم.
امروز که شاه، با آتش سوزی و ویرانگری، مبارزات حق طلبانه ملت ما را می‌خواهد به دنیا بد جلوه دهد بر ما و شماست که بدون فوت وقت نقشه شیطانی او را در جهان فاش کنیم و نگذاریم نهضت اسلامی - انسانی را با بوقهای تبلیغاتی لکه دار کند.
امروز که ما به خط «الله» قدم به قدم به هدف نزدیکتر می‌شویم باید همه را به اتحاد و برابری و برادری دعوت کرده و نقاط حساسی را که مردم به خاطر آن خود را جلو رگبار گلوله شاه قرار می‌دهند نشان دهیم. امروز باید افراد محترم «نهضت آزادی ایران» در داخل و خارج، و جمیع جناحهای اسلامی - ایّدهم الله تعالی - بدون از دست دادن فرصت، دست در دست یکدیگر نهاده و در این امر حیاتی، که برچیده شدن رژیم‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>