نامه
زمان: 28 شهریور 1357 / 16 شوال 1398 (1)
مکان: نجف
موضوع: تشکر از اعلام حمایت - پشتیبانی از فلسطین
مخاطب: یاسر عرفات
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای یاسر عرفات، رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین
مرقوم مورخ 18 شهر رمضان المبارک 98 توسط نماینده مخصوص شما واصل شد. از اظهار محبت و پشتیبانی انقلاب فلسطین و آن حضرت از ملت ایران در موقعی که ایران در آتش و خون غوطه‌ور است سپاسگزارم. شاه که از قیامهای بحق مردم در سراسر ایران به ستوه آمده بود، شاه که در صحنه حبس و تبعید و شکنجه و اختناق و قتل و غارت شکست خورده بود، در این روزها به دنبال تظاهرات آرام و منطقی مردمی که برای رسیدن به حقوق اولیه خویش ترتیب داده بودند، بدون مجوز قانونی در دوازده شهر بزرگ، اعلام حکومت نظامی نمود و مردم بیدار و آزاده و بی‌دفاع ایران را چون گذشته به رگبار گلوله بست که تعداد کشته شدگان را تا کنون بیش از چهار هزار نفر گزارش داده‌اند.
ملت ایران که از جرایم شاه در طول سلطنت غیرقانونی‌اش به جان آمده و برای به دست آوردن آزادی و استقلال از دست رفته‌اش بپاخاسته، شاه را که به سرعت کشور را به سوی نابودی معنوی و مادی سوق می‌دهد نمی‌خواهند. شاه نفت کشور اسلامی ایران را برای سرکوبی مسلمانان به اسرائیل می‌دهد؛ و در ایران هرکس به این عمل غیر انسانی اعتراض کند با سرنیزه جوابش داده می‌شود. شاه را امروز غاصبین حقوق مسلمین بر ملت ما تحمیل کرده‌اند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>