نامه
زمان: 14 مهر / 19 رمضان (1)
مکان: نجف
موضوع: ارسال قبض وجه
مخاطب: نجفی، سید احمد (2)
بسمه تعالی
لیله 19 شهر رمضان المبارک
معروض می‌دارد، ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید. مرقوم شریف واصل، قبوض مبلغ شش هزار و پانصد را فرستاده‌ام. ان شاء الله تعالی می‌رسد. از جنابعالی امید دعای خیر دارم؛ و نیز از جناب آقای حقشناس امید دعای خیر در این ایام متبرکه دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>