نامه
زمان: آبان 1353 / شوال 1394
مکان: نجف
مناسبت: وجوه شرعی و ابلاغ سلام به بستگان
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
احمد عزیزم
ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. ماها مزاجاً سلامت و روحاً در رنج ابتلا به سر می‌بریم. خداوند تعالی ان شاء الله اصلاح امور مسلمین را بکند و گرفتاریها را رفع کند.
حواله سی و پنج هزار (35000) تومان فرستادم که از آقا (1) بگیرید و به آقای حائری (2) بابت پول خانه بدهید و قبض وصول بگیرید و این ورقه که در جوف است ارائه دهید که ایشان هم تصدیق کنند و مَهْرنامه (3) را بدهند که موافق قوانین عمل شود. در این قضایای رسمی مسامحه نباید بشود؛ شما به همین نحو که نوشته‌ام عمل کنید. از حضرت عمّ (4) بزرگوار کیفیت عمل را سؤال کنید، ایشان راهنمایی کنند و به ایشان سلام وافر برسانید. و سلام به خواهرها و فاطی خانم (5) برسانید. حسن (6) را می‌بوسم؛ چنانچه عکسش را دارم و می‌بوسم. والسلام.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>