نامه
زمان: آبان 1353 / شوال 1394
مکان: نجف
موضوع: اعلام نظر در مورد انتشار جزوه‌ای در دهمین سال احیای کاپیتولاسیون
مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
بسمه تعالی
ان شاء الله تعالی موفق باشید. دیشب اطلاع دادند، ولی من بکلی غفلت کردم، وقتی شما را دیدم یادم افتاد؛ اینها توابع پیری است. راجع به اوراقی که فرستادید با نشر «احیای کاپیتولاسیون» موافقم؛ با نشر «در مجلس چه گذشت» جداً مخالفم، (1) به دو جهت: یکی آنکه احیای ذکر جمیل اشخاص است که به هیچ وجه صلاحیت ندارند و ظاهر آن است که تمام مذاکرات صحنه‌ای بیش نبوده است؛ دوم آنکه تأیید آزاد بودن نطق و مخالفت با دولت و شاه است؛ با آنکه اینها نبوده است؛ و اگر با دستور مقامات امنیتی نبود، جرأت این نحو مذاکرات نداشته و بعد هم سالم نمی‌ماندند. بنابراین باید منتفی شود ذکر آنها. با آن دوی دیگر بی‌تفاوت هستم، ولی نطق آن روز انتشار یافته، (2) تجدیدش را نمی‌دانم چطور است؟ ورقه دیگر (3) را هم نمی‌دانم چه نتیجه دارد؟ بلکه به نظرم خیلی صحیح نیست؛ لکن مخالفت نمی‌کنم. والسلام علیکم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>