نامه
زمان: زمستان 1353 هجری شمسی / 1395 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: چگونگی ارسال نامه‌ها
مخاطب: اعرابی، محمد حسن (1)
... اگرچه تازه کاغذ نوشته‌ام لکن چون از شماها و دیگران اخیراً مکتوبی نمی‌رسد و شایع است که مکاتیب ممنوع است. لهذا از طرف دیگر نوشتم شاید برسد. شما اگر می‌خواهید، کاغذ به آدرسهای زیر بنویسید؛ و نیز به وسیله آقای قرهی (2) یا شخص دیگر به اشخاصی که در تهران هستند و می‌خواهند وجه برسانند بگویید که مکتوب از طریق سابق نمی‌رسد؛ به این آدرسها بنویسند:
1- آقای غروی 2- آقای حق شناس 3- حاج سید محمد حسین لنگرودی 4- حاج آقا مرتضی تهرانی 5- حاج آقا مجتبی تهرانی 6- آقای روحانی پسر مرحوم حاج سید احمد قمی اخوی مرحوم حاج میرزا محمود؛ ظاهراً مسجدش در خیابان گرگان است. 7- حاج سید محمد علی لواسانی 8- حاج شیخ احمد مجتهدی، و همین طور دیگران. لکن باید به طور خصوصی باشد و به آنها سفارش شود که فاش نشود. آقای قرهی هم به همین نحو مکاتبه کنند. آدرسها از این قرار است:
1- کویت - صندوق پستی 100 - حاج سید اسماعیل بهبهانی.
2- بیروت - شارع النبی - وسیله سید کمال المرعشی، حجت الاسلام آقای خلخالی.
3- قطر - الدوحه - صندوق پستی 2352 - شیخ عیسی عبدالحمید الخاقانی.
البته هر دفعه به یکی از وسایل، کاغذ خودتان را در پاکتی بگذارید و آن پاکت را جوف پاکت دیگر، و به اسم یکی از این اشخاص بفرستید؛ شاید ان شاء الله برسد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>