نامه
زمان: 24 بهمن 1353 / 1 صفر 1395
مکان: نجف
موضوع: تحویل وجوه شرعی به نمایندگان امام خمینی در تهران و قم
مخاطب: حق شناس
بسمه تعالی
غُرّه صفرالخیر 95
خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام آقای حق شناس - دامت افاضاته
مرقوم شریف واصل، توفیق و سلامت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. اینجانب احتیاج کامل به ادعیه خالصه حضرات آقایان دارم. راجع به وجوه، هر چه نزد شما آوردند یا در تهران به جناب آقای حاج سید محمدرضا غروی بدهید، ایشان در تهران، بازار حضرتی یا بازار دروازه، حجره دارند و یا در قم بدهید به حضرت آقای پسندیده اخوی اینجانب و هیچ مانعی در کار نیست راجع به اینکه نوشتم. و پس از ایصال به ایشان، می‌فرستند و قبض وصول می‌فرستم برای جنابعالی. از جنابعالی امید دعای خیر برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>