نامه
زمان: 13 اسفند 1353 / 20 صفر 1395
مکان: کربلا
موضوع: پاسخ نامه راجع به صدور اعلامیه در رابطه با حزب رستاخیز (1)
مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
[بسمه تعالی. مصیبت خانمانسوز تازه، تشکیل حزب رستاخیز و فشارهای توانفرسایی که به دنبال خواهد داشت نمی‌دانم که چه به روزگار ملت بی‌پناه ایران خواهد آورد. نظر به اینکه اکنون عازم نجف هستم، می‌خواستم از آن حضرت استفسار نمایم که اگر تصمیمی در این زمینه اتخاذ فرموده‌اند، در مقام باشیم که آنچه به نظر رفقا می‌رسد فراهم کرده به حضور تقدیم داریم. با کمال خجلت از نوار خراب دیروز نوار تازه‌ای که تقریباً مفهوم و قابل استفاده است تقدیم داشتم.]
بسمه تعالی
ان شاء الله موفق باشید. باید مطالب را درست دریافت کنم بعد تصمیم بگیرم و این مانع نیست که شماها مطالبی تهیه کنید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>