نامه
زمان: 28 اسفند 1353 / 5 ربیع الاول 1395
مکان: نجف
موضوع: چگونگی ارسال نامه‌ها
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
احمد عزیزم
ان شاء الله تعالی سلامت و موفق باشید. مرقومات شما از کویت و لبنان واصل شد. مرقوم اخیر هم از سوریه رسید (1) مبلغ سه هزار نوشته بودید به آقای سمیعی (2) بدهم؛ ایشان اینجا نیستند و نمی‌دانم کجا است. از سلامت خودتان همیشه مطلعم کنید، با آدرسهای مختلف. یک آدرس که از همه شاید بهتر باشد: آدرس حاج کویتی خودمان است:
کویت - سوق السلاح - ص ب 690 - مؤسسه آقای حاج رئیسی اشکنانی (3)