نامه
زمان: 17 اردیبهشت 1354 / 25 ربیع الثانی 1395
مکان: نجف
موضوع: پاسخ به چند پرسش شرعی
مخاطب: احتمالاً اسلامی، عبدالله
بسمه تعالی
25 ع 2 95
پس از اهدای سلام مرقوم شریف واصل، توفیق و سعادت جنابعالی را خواستار است. اینک جواب مرقومات:
1- استفتایی که نوشته اید در کرمانشاه شده است، ظاهراً اشتباهی واقع شده. کسانی که شغلشان سفر نیست و مثل دوره گردها نیستند، در سفر اگرچه هزار مرتبه سفر کنند نمازشان قصر است و باید روزه را بخورند. به آقا (1) هم نوشتم.
2- جنابعالی هرنحومخارج متعارف بکنیدمجازید؛ واز سؤال شمابوی وسواس می‌آید.
3- قضیه بانک اگر از آنها چیزی به عنوان ربا گرفته است، تقاص جایز است که از آنها به همان مقدار یا کمتر بگیرند و محتاج به اجازه نیست.
4- 505 تومان واصل شد برای نماز.
5- هر چه از شما کاغذ رسیده، جواب داده شده است.
6- شما در تمام آن مواردی که سؤال کرده اید، مجازید؛ همه را اجازه دادم.
7- مجازند بابت سهم سادات برای آنها چیزی بخرند و بدهند.
8- از جنابعالی امید دعای خیر دارم.
9- شما خوب است در تهران یا قم یک محلی معین کنید که بتوانم بعضی اوقات مکاتبه کنم.
10- بعضی از قبوض آقا را در پاکت شما گذاشته‌ام. والسلام علیکم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>