پاسخ استفتاء
زمان: 1354 هجری شمسی / 1395 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: پاسخ به دو پرسش شرعی
سؤال کننده: پسندیده، سید مرتضی
سؤال: [افرادی در دفاتر رسمی مستخدم هستند، دفتر می‌نویسند، و در دفتر می‌نویسند: مالیات دریافت شده فلان مبلغ. آیا به اینها اجازه بدهیم که مشغول باشند یا خیر؟]
جواب: در صورت صلاح اجازه فرمایید.
- [افراد دیگر همان مالیات را می‌برند به بانک می‌دهند، ولی در اخذ مالیات هیچ دخالتی ندارند. آیا به آنها اجازه بدهیم یا خیر؟]
- مانع ندارد.