نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 13 دی 1354 / 1 محرّم 1396
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  احمد عزیزم
  نامه شما واصل، از سلامت شما و دیگران خوشوقت هستم. ان شاء الله تعالی همه سلامت و خوش باشید. ماها بحمدالله سلامت هستیم ولی خوشی در کار نیست. خداوند اصلاح فرماید.
  از حجاج ننوشته بودید که آیا به اشخاص آشنا در این قضایا (1) صدمه وارد شده است یا نه. شنیدم آقای حاج شیخ محمد حسین بروجردی (2) وارد شده است با سلامتی. از آقای حاج شیخ عبدالعلی (3) درست اطلاعی ندارم. در هر صورت از اخبار آنجا بنویسید. مطلب دیگر: آقای عمو (4) مرقوم داشته بودند که «یک قطعه زمین (5) فروخته ایم و اجازه بدهید به همان نحو که به دخترها و احمد می‌دادم بدهم» و من هم نوشتم بدهید. از

 • قرار مسموع به فریده (1) دو ماه است آنچه می‌دادند نداده‌اند؛ شما در صورتی که آن وجه نباشد یا تمام شده باشد به طور خصوصی و بدون اظهار به کسی ماهی دویست تومان به فریده بدهید، یعنی از آقا (2) بگیرید و بدهید؛ ظاهراً ایشان مخارجی دارند و ناراحت هستند. والسلام.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>