نامه به آقای حیدر میری در نحوه اخذ اجازه نامه
 •   نامه
  زمان: 5 اسفند 1354 / 23 صفر 1396
  مکان: نجف
  موضوع: نحوه اخذ اجازه نامه برای وجوه شرعیه
  مخاطب: میری، حیدر
  خدمت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا شیخ حیدر میری - دامت برکاته
  مرقوم شریف واصل شد. ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید. در موضوع اجازه اگر مقصود حفظ جهات شرعیه است شما مجازید در اخذ وجوه شرعیه و صرف ثلث در محال مقرره شرعیه؛ و ارسال مابقی را به قم نزد حضرت حجت الاسلام آقای پسندیده و اخذ قبض از ایشان، و ایصال به اینجانب تا ... (1) به صاحبانش بدهند. و اگر اجازه کتبی خواسته باشید باید اول به قم مراجعه کنید نزد آقای پسندیده و ایشان تصدیق کنند [تا اگر] بی مانع بود، اجازه دهم؛ چون کسانی اجازه گرفته‌اند و کارهای مخالف عقل و شرع مرتکب شده‌اند. از این جهت بنابر آن است که ذکر شد. ان شاء الله تعالی سلامت باشید. والسلام.
  روح الله الموسوی الخمینی