نامه
زمان: 5 اسفند 1354 / 23 صفر 1396
مکان: نجف
موضوع: نحوه اخذ اجازه نامه برای وجوه شرعیه
مخاطب: میری، حیدر
خدمت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا شیخ حیدر میری - دامت برکاته
مرقوم شریف واصل شد. ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید. در موضوع اجازه اگر مقصود حفظ جهات شرعیه است شما مجازید در اخذ وجوه شرعیه و صرف ثلث در محال مقرره شرعیه؛ و ارسال مابقی را به قم نزد حضرت حجت الاسلام آقای پسندیده و اخذ قبض از ایشان، و ایصال به اینجانب تا ... (1) به صاحبانش بدهند. و اگر اجازه کتبی خواسته باشید باید اول به قم مراجعه کنید نزد آقای پسندیده و ایشان تصدیق کنند [تا اگر] بی مانع بود، اجازه دهم؛ چون کسانی اجازه گرفته‌اند و کارهای مخالف عقل و شرع مرتکب شده‌اند. از این جهت بنابر آن است که ذکر شد. ان شاء الله تعالی سلامت باشید. والسلام.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>