نامه
زمان: ؟
مکان: نجف
موضوع: پاسخ سؤال شرعی در مورد خمس، سرقفلی مغازه و تلفن
مخاطب: ؟ (نامعلوم)
بسمه تعالی
به عرض می‌رساند مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوندتعالی خواستار است. راجع به سرقفلی مغازه و تلفن مرقوم شده بود؛ اگر از منافع بین سال تهیه شده است باید تخمیس شود. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی