نامه
زمان: 9 اسفند 1354 / 27 صفر 1396
مکان: نجف
موضوع: شهریه طلاب پاکستان و سوریه - وجوه شرعی
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
27 صفر 96
به عرض مبارک می‌رساند، مرقوم مورخ 14 محرّم زیارت؛ سلامت و سعادت حضرتعالی را خواهانم. راجع به شهریه پاکستان و سوریه مدتها است از من تقاضا شده است ولی قبول نکرده‌ام چون آنها که در زینبیه جمع شده‌اند نوعاً اهل علم نیستند؛ علاوه بعضی اشخاص در آنجا کارهایی می‌کنند که مخالف مصلحت است لهذا عذر بخواهید. راجع به پاکستان باید به آقای شریعت در کراچی مراجعه شود اگر ایشان صلاح دیدند به وسیله ایشان عملی شود؛ بنابراین حضرتعالی به ایشان بنویسید من هم نوشته‌ام که آنچه صلاح است عمل شود. بعضی از مطلعین می‌گویند اگر شهریه در آنجا داده شود جمعی بیکاره هجوم می‌آورند و موجب زحمت می‌شود، در هر صورت عجالتاً عذر بخواهید و برای رفع محذور از خودتان موکول به من بفرمایید.
راجع به قروض آقای آقا عطاء مختارید مرحمت فرمایید. مبلغ هفتصد ریال داده می‌شود.
آدرس آقای شریعت - به ایشان با احترام بنویسید - : کراچی پارسی کالونی 116.
اگر فرضاً بنا شد به سوریه شهریه بدهید این مقدار که مرقوم شده است کم است؛ طلاب آنجا حدود دویست نفر یا قدری بیشتر هستند و در این صورت باید مقسّم از خود شما باشد و به دیگری به هیچ وجه اختیار ندهید. ممکن است از آقای خلخالی (1) که در

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>