پاسخ استفتاء درباره سود سهام بانک
 •   پاسخ استفتاء
  زمان: اواخر سال 1356 هجری شمسی / اوایل سال 1398 هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: سود سهام بانک
  [قراین قطعی دلالت دارد هژبر یزدانی (1) بهایی است و شاید کمتر از نصف سهام بانک صادرات و علی المذکور بعض بانکهای دیگر مربوط به اوست؛ و آیا به محافل کمک می‌نماید، شاید قطعی نباشد. بعضی سود از بانک مزبور گرفته و یا در دفتر طلبکار هستند. آیا در این صورت از این بانک سود را تماماً بگیرند و به فقرا بدهند یا خیر؟ چون کمتر از نصف مربوط به هژبر یزدانی است.]
  بسمه تعالی
  مانع ندارد بگیرند و به فقرا بدهند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>