پیام به نهضت آزادی ایران در خازج و بیان اسلامی بودن نهضت
 •   پیام
  زمان: 1 شهریور 1357 / 18 رمضان 1398
  مکان: نجف
  موضوع: بیان اسلامی بودن نهضت؛ پرهیز از مناقشات جزئی
  مخاطب: نهضت آزادی ایران، خارج از کشور
  بسم الله الرحمن الرحیم
  نهضت آزادی ایران خارج از کشور، اروپا - امریکا
  پیام شما فرزندان اسلام - ایّدکم الله تعالی - را مبنی بر وفاداری به اسلام و تذکر زحمات طاقت فرسای چندین ساله آنان در راه اهداف عالیه اسلام که ضامن استقلال و آزادی ملتهاست، دریافت نمودم و موجب کمال تشکر گردید. از خداوند تعالی توفیق و تأیید گروهها یا اشخاصی را که برای اسلام عزیز و مسلمین ستمدیده فداکاری می‌کنند و عمر خود را در راه حق و رسیدن به هدف اسلامی و انسانی صرف می‌کنند خواستارم؛ و علاقه خود را به تمام گروه‌های آنان اعلام می‌دارم.
  امروز که ملتهای ستمدیده در سراسر ایران به خود آمده‌اند و ملت بزرگ ایران با نهضت عظیم خود، مجال را بر شاه و دارودسته‌اش تنگ نموده‌اند وقت آن نیست که عمر خود را در مناقشات جزئی صرف نموده وگوش به تبلیغات مضره بعضی از منحرفین دهیم.
  امروز که شاه، با آتش سوزی و ویرانگری، مبارزات حق طلبانه ملت ما را می‌خواهد به دنیا بد جلوه دهد بر ما و شماست که بدون فوت وقت نقشه شیطانی او را در جهان فاش کنیم و نگذاریم نهضت اسلامی - انسانی را با بوقهای تبلیغاتی لکه دار کند.
  امروز که ما به خط «الله» قدم به قدم به هدف نزدیکتر می‌شویم باید همه را به اتحاد و برابری و برادری دعوت کرده و نقاط حساسی را که مردم به خاطر آن خود را جلو رگبار گلوله شاه قرار می‌دهند نشان دهیم. امروز باید افراد محترم «نهضت آزادی ایران» در داخل و خارج، و جمیع جناحهای اسلامی - ایّدهم الله تعالی - بدون از دست دادن فرصت، دست در دست یکدیگر نهاده و در این امر حیاتی، که برچیده شدن رژیم‌
 • پهلوی است مبارزه، و بدون مناقشات، ملت را به سوی هدف غایی که ایجاد حکومت اسلامی است هدایت نمایند. امروز سستی و سردی و سرگرم شدن به مسائل جزئی انتحار است؛ انتحاری فضاحت بار. خطر به قدرت رسیدن شاه از اختلاف و سستی گروهها، خطری نیست که بتوان همه ابعاد آن را پیش بینی کرد؛ خطر سقوط یک ملت بزرگ و اسلام عزیز است.
  اینجانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان کوشش کرده و می‌کنم، و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم، که هستی ملت بدان پیوسته است، استمداد می‌نمایم، مطالعه مبارزات آزادیبخش ملتهای دربند و کشتارها و شکنجه‌ها و زحمات طاقت فرسای آنان، هشداری است به ملت شریف ایران که نتیجه مبارزات دینی و ملی آنان فوری و سریع نیست. نهضت ایران، تا پیروزی - که مسلماً از آنِ ملت شجاع است - ادامه خواهد داشت؛ و بر شماست که این مطلب را هر چه زودتر به ملت برسانید.
  مرقوم شده بود که در بند اول اعلامیه 21 شعبان 98 ابهامی است که آلت دست بعضی از افراد مغرض شده است. (1) باید متوجه باشید که آن بند به دنبال مطالبی بود که نهضت ایران را غیر اسلامی معرفی می‌کرد و دانسته یا ندانسته ملت را از آن جدا می‌نمود، و زحمات چندین ساله همه را به نفع شاه هدر می‌داد. در این مورد خطیر من مکلف بودم اشتباه آنان را گوشزد نمایم و پایه‌های اساسی مبارزه ایران را نشان دهم. لذا صریحاً اعلام می‌دارم که این بند مربوط به کسانی است که نهضت اصیل ایران را به امر سیاسیِ غیر اسلامی ترسیم می‌نمایند که نتیجه‌اش حفظ شاه است نه کسانی که در نوشته‌ها و مصاحبات خود، شاه را محکوم و ایران را بر سر دو راهی «آزادی» یا «شاه» قرار می‌دهند، و نه کسانی که در طول مبارزات در نوشته‌ها و سخنرانیهای خود پیوستگی و همگامی خود را با اسلام، و انزجار و تبریِ خود را از رژیم منحط پهلوی اعلام نموده‌اند؛ چنانچه در اکثر نوشتجات خود بدان تصریح نموده‌اند. از خداوند متعال نصرت اسلام و مسلمین و توفیق همگی را خواستارم. - روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>