نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 22 آبان 1353 / 28 شوال 1394
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  28 شوال 94
  احمد عزیزم
  سلامت و سعادت شما و خاندان محترمتان را از خداوند تعالی خواستار است. دو - سه کاغذ نوشته‌ام و در همه تأکید کرده‌ام که معصومه خانم (1) می‌خواهد خانه را بفروشد برای مکه. شما تحت نظر آقای حائری قیمت کنید و زودتر ایشان و شما جواب بنویسید. خدمت محترمه فاطمه خانم (2) سلام برسانید. به خواهرها سلام می‌رسانم. حسن (3) را می‌بوسم. والسلام.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>