نامه
زمان: 22 آبان 1353 / 28 شوال 1394
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
28 شوال 94
احمد عزیزم
سلامت و سعادت شما و خاندان محترمتان را از خداوند تعالی خواستار است. دو - سه کاغذ نوشته‌ام و در همه تأکید کرده‌ام که معصومه خانم (1) می‌خواهد خانه را بفروشد برای مکه. شما تحت نظر آقای حائری قیمت کنید و زودتر ایشان و شما جواب بنویسید. خدمت محترمه فاطمه خانم (2) سلام برسانید. به خواهرها سلام می‌رسانم. حسن (3) را می‌بوسم. والسلام.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>