بیانات
زمان: 14 آذر 1353 / 20 ذی القعده 1394
مکان: نجف
موضوع: اعتراض به اقدام رژیم عراق علیه انقلابیون مسلمان عراقی
مخاطب: فرماندار نجف (1)
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
... به مقامات عراق برسانید که اینگونه جنایتها و آدمکشیها پیامدهای شومی برای شما به همراه دارد. رضاشاه پهلوی نیز - مانند شما - بیگناهان را به زندان و شکنجه و به دار می‌کشید، و از هیچ جنایتی نسبت به ملت ایران کوتاهی نکرد، لیکن سرانجام پا به فرار گذاشت و نتوانست به سلطنت ادامه دهد. آدمکشیها و خونریزیها نمی‌تواند این حکومت را برای شما بیمه کند. خوب است که از سرنوشت دیگران عبرت بگیرید و با اسلام و علمای دین و مردم مؤمن و مسلمان، اینگونه بی‌رحمانه برخورد نکنید. [نزدیک به این مضامین‌]

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>