نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 31 فروردین 1354 / 8 ربیع الثانی 1395
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: مصطفوی، فریده
  بسمه تعالی
  8 ربیع الثانی
  دخترم، عزیزم
  ان شاء الله با سلامت و سعادت بسر برید. ماها بحمدالله خوب هستیم. امید است در این آخر عمر، شماها را یک مرتبه دیگر ببینم. خدمت جناب آقای اعرابی (1) و فرشته (2) عزیزم سلام برسانید و از حالات خودتان مطلعم کنید.
  کاغذهای جوف را به آقای عمو (3) بدهید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>