نامه به آقای محمد علی رحمانی درباره مصرف وجوه شرعیه
 •   نامه
  زمان: 8 اردیبهشت 1354 / 16 ربیع الثانی 1395
  مکان: نجف
  موضوع: نحوه مصرف وجوه شرعی
  مخاطب: رحمانی، محمدعلی (1)
  بسمه تعالی
  وجوهی که خدمت شما می‌دهند مجازید نصف آن را در مصارف خودتان یا در محل به موارد مقرره صرف و نصف دیگر را خدمت آقای اخوی به قم برسانید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. توفیق و تأیید شما را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>