نامه
زمان: 8 اردیبهشت 1354 / 16 ربیع الثانی 1395
مکان: نجف
موضوع: نحوه مصرف وجوه شرعی
مخاطب: رحمانی، محمدعلی (1)
بسمه تعالی
وجوهی که خدمت شما می‌دهند مجازید نصف آن را در مصارف خودتان یا در محل به موارد مقرره صرف و نصف دیگر را خدمت آقای اخوی به قم برسانید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. توفیق و تأیید شما را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>