نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 5 مرداد 1354 / 17 رجب 1395
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  17 رجب 95
  احمد عزیزم
  ان شاء الله سلامت باشید. اینجانب بحمدالله تعالی با سایرین سلامت هستیم؛ لکن گرفتاریها و ناراحتیها زیاد است و شما نمی‌توانید مطلع شوید از آن؛ و اینکه چه محذوراتی برای آمدن خانم (شرعاً و عقلاً) (1) است. پشت سر هم هر کدام نامه می‌نویسید، از آمدن ایشان می‌نویسید و موجب ناراحتی ایشان و من می‌شوید. اگر محذور نداشت آمده بودند. امید است خداوند رفع کند - که با سلامتی - شماها نیایید و ایشان بیایند. به همه دخترها و به خانم خودتان سلام برسانید. مرقومات حضرت آقا (2) را جواب داده‌ام؛ به ایشان پس از سلام تذکر دهید. والسلام.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>