غلتید و خواهند اینها از بین رفت. هر چه هم می‌خواهند، این ممالک بزرگ اعلان پشتیبانی کنند از ایشان؛ هرکس می‌خواهد این کار را بکند لکن یک ملت ایستاده و «نه» دارد می‌گوید. در مقابل «نه» یک ملت، هیچ توپ و تانکی اثر ندارد؛ و لهذا دیدیم که حکومت نظامی، الآن قم حکومت نظامی است، دیروز باز تظاهرات زیاد بوده است و امروز هم گفتند بوده است، اعتنا نمی‌کنند مردم دیگر به این. نمی‌شود دیگر، با سرنیزه نمی‌شود حق را ساقط کرد، قابل نیست.
ان شاء الله خداوند همه شما را حفظ کند؛ و توفیق بدهد که خدمت بکنیم همه‌مان به این ملت و به اسلام و به تکلیفمان که به عهده ما است عمل بکنیم ان شاء الله. [صلوات حضار]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>