سخنرانی
زمان: 6 آبان 1357 / 25 ذی القعده 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: بی توجهی به معنویات، آفتِ تداوم راه
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
بسم الله الرحمن الرحیم
اسلام را در همه ابعاد باید شناخت
منزل کوچک است، آقایان محترم اینجا موجب زحمتشان است؛ موفق باشند، سالم باشند. من بعض تذکراتی که برای آقایانی که در خارج کشور، در داخل کشور، در صفوف جوانها هستند؛ لازم می‌دانم که بعض تذکرات به آقایان بدهم. سابق، تا البته مدتی که از اسلام گذشت، دستجات مختلفه‌ای از مردم و اهل علم، اینها توجهشان به معنویات اسلام بود و نظرشان به آن آیاتی و روایاتی که مربوط [بود] به معنویات و تهذیب نفس و ماورای طبیعت؛ و در قرآن کریم آیات زیاد راجع به امور معنوی؛ یعنی آن وجهه انسانی که از عالم غیب است، [وجود دارد]. تا مدتها وضع اینطور بود که توجه به آن احکام اجتماعی و سیاسی و اینها که در اسلام بود، توجه کم بود یا نبود. کم کم دستجاتی پیدا شدند که مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و مسائل روز را عنوان کردند و اینها از این طرف افتادند؛ یعنی توجهشان به صِرفِ همین اجتماعیات و احکام سیاسی و احکام حکومتی [بود] و به [طرف‌] این ورق نگاه کردند. آنها تا مدتهای قبل به آن طرف ورق نگاه می‌کردند، مثل فلاسفه و عرفا و صوفیه و اینها، آن طرف ورق را نگاه می‌کردند و در حرفهایشان بیان همان معنویات بود و مردم را دعوت می‌کردند به همان جهات معنویه اسلام؛ حتی روایات یا آیاتی که وارد شده بود راجع به امور طبیعی و راجع به امور اجتماعی و سیاسی، بعضی شان کوشش می‌کردند که اینها را برگردانند به همان امور معنوی و همه راروی آن ورق حساب کنند - جهت باطنی اسلام و قرآن را ملاحظه کنند. در مقابل آنها الآن ما مبتلا هستیم به - البته آن هم ابتلایی بود - این جهت هم که فقط
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>