هستید، دانشگاهیها را وقتی چند نفرشان جمع شدند، بایستید بگویید ایران اینطور است، اینطور است و مسائل ایران این است؛ به ما اینطور ظلم کرده این مردِکه. وقتی ده هزار نفر ایرانی که فرض کنید (اینجاها بیشتر از اینها هست) هر کدام به ده نفر بگویند یک جمعیت زیادی مطلع می‌شوند، اطلاع هم دارند؛ اما مطلع تر می‌شوند، مطالب روشن می‌شود پیششان که این ملت یک همچو گرفتاری دارد و می‌خواهد آزاد باشد. ان شاء الله موج در اینجا هم پیدا بشود و بلکه نتیجه زود حاصل بشود. نتیجه حاصل می‌شود، لکن ان شاء الله زود حاصل بشود. ان شاء الله خدا همه‌تان را حفظ کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>