مصاحبه
زمان: 11 آبان 1357 / 1 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: دلایل سقوط رژیم پهلوی
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا
سؤال: [چرا سقوط سلسله پهلوی و تشکیل جمهوری اسلامی، برای خروج ایران از بحران اسف‌انگیز غیر قابل اجتناب است؟]
جواب: ابتدای سرکار آمدنش قانونی نبوده و از هیچ نوع مشروعیتی برخوردار نیست، و اکنون هم به دلیل زیرپا گذاشتن همه حقوق ملت و اعمال و ظلمهای بیحسابش، به طرز بی‌سابقه‌ای، ملت او و خاندانش را تحمل نمی‌کنند، و به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان‌اند، لذا بدیهی است با سقوط این رژیم به چیزی جز یک نوع حکومت اسلامی راضی نمی‌شوند.
- [چطور می‌توان از خطر به قدرت رسیدن ارتش که مخالفین میانه‌روی دولت آنقدر از آن می‌ترسند جلوگیری کرد؟]
- امروز ملت ایران است که می‌خواهد، سرنوشت خود را تعیین کند و این ملت، دولت نظامی را تحمل نمی‌کند. گذشته از اینکه تاکنون هم حکومت شاه در محتوا چیزی جز حکومت ارتش و نظامیان نبوده است.
- [آیا یک راه حل ملی برای رفع بحران فعلی ممکن است؟ در حالی که امریکا و کشورهای غربی و قبل از همه انگلستان از شاه پشتیبانی می‌کنند و همچنین وجود ارتش که از طرف امریکایی‌ها احاطه شده و رهبری می‌شود.]
- راه حل ملی در ایران امروز، همان چیزی است که عموم ملت در بیش از یک سال گذشته با پشتوانه خون خودشان به گوش همه دنیا از جمله امریکا و سایرین رسانده است و آن هم عبارت است از سقوط سلسله پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>