همه شما که اینجا هستید - آنهایی که هستند - اختلافات داخلی خودتان را کنار بگذارید؛ و مطالب خودتان را می‌توانید به این روزنامه نویسها، به این مجله نویسها، به این دانشگاهیها، به این معلمین - به همه بگویید مطالب ایران را. بد منعکس کرده‌اند اینجا مطالب ایران را، و حالا شما باید جبران کنید و بگویید. این خدمتی است [که‌] شما می‌توانید بکنید به این ملت. باید همه اختلافات را کنار بگذارید و یکدل و یکجهت با ملت ایران، با ملتی که در داخل است، متحد بشوید و مطالبتان را - همان مطلبی که عامه مردم دارند می‌گویند - بگویید. و در دانشگاهها و دانشکده‌ها باید همه هم صدا باشند و یک شعار؛ و این، شعار توحیدی اسلام است. این است که می‌تواند شما را نجات بدهد. دیگران نمی‌توانند نجات [بدهند]؛ دیگران شما را به دام می‌اندازند. ان شاء الله خداوند همه را توفیق بدهد. مؤید باشید ان شاء الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>