پیام
زمان: 14 آبان 1357 / 4 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: تشکر از اعلام همبستگی مردم کردستان با نهضت
مخاطب: مردم مسلمان کردستان
بسم الله الرحمن الرحیم
4 ذی الحجه 1398
سلام بر برادران اسلامی کردستان که با قیام دلاورانه به نهضت اسلامی سایر برادران پیوسته و با شهامت و شجاعت در مقابل طاغوت ایستاده مجال را بر دشمن اسلام و کشور تنگ کرده‌اند.
امروز ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغلی هستیم، از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سنت است گرایش نموده، و کلمه حق را عُلْیا و کلمه باطل را سفلا قرار دهیم.
در این موقع حساس که کشور ما و اسلام عزیز در معرض خطر عظیم است، تکلیف همه گروهها و افراد، خطیر و عظیم است. سستی و سردی در حال حاضر و اختلاف و افتراق کلمه، در حکم انتحار و به هدر دادن خون فرزندان اسلام است.
ما از همت بزرگ فرزندان کُردِ اسلام و از جوانان برومند آزادیخواه و استقلال طلب آن سامان تشکر و تقدیر می‌کنیم. ما و شما در صف واحد در مقابل طاغوت به پا خاسته و از کیان اسلام و کشور بزرگ اسلامی دفاع می‌کنیم، و با ایثار خون جوانان عزیز، درخت رشد ملت را آبیاری می‌نماییم. اینجانب از مساعی جمیله شما برادران محترم قدردانی نموده، توفیقتان را در فروریختن پایه‌های ستمگری از خداوند تعالی خواستارم.
الحق ملت ایران با همبستگی بی‌مانند خود و ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام و کشور، یک ملت نمونه است که نام بزرگ خود را در تاریخ ثبت و راه مبارزه با ستمگران‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>