مصاحبه
زمان: 15 آبان 1357 / 5 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: پیروزی ملت ایران، سرمشق ملتهای ستمدیده
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه یونانی توویما
سؤال: [ملت بزرگ ایران در مبارزه نهایی برای رهایی از چنگال سلسله پهلوی و ساختمان آینده‌ای نوین گام نهاده است. آیا اعتقاد دارید که این مبارزه اکنون به پیروزی نزدیک می‌شود؟ در این صورت اعتقاد شما مبتنی بر چه واقعیتهایی است؟]
جواب: بله، ما اعتقاد داریم که مبارزه ملت ما به پیروزی نزدیک است. امروز شاه و نظام سلطنتی بیش از هر زمان دیگری متزلزل است. شاه برای حفظ خود یا سلطنت خاندانش حاضر به همه گونه عقب نشینی شده است اما ملت ما طی تظاهرات مداوم چند میلیون نفری و دادن هزارها تلفات، مخالفت قاطع خود را با نظام کنونی اعلام کرده است. ملت ما قیام کرده است و ملت پیروز است.
- [به نظر شما دخالتهای خارجی که هدفشان سلب آزادی و استقلال می‌باشد کدام است؟]
- سیاستهای خارجی امریکا، انگلیس، روسیه، چین و سایرین از رژیم فاسد شاه و جنایتهای او پشتیبانی می‌کنند، اقتصاد ما را بر هم زده‌اند، ارتش ما را وابسته کرده‌اند، فرهنگ ما را آلوده ساخته‌اند. اما ملت ما با قیام خود به دخالتهای این اجانب پایان خواهد داد.
- [مقام و موضع مرحله جدید مبارزات خلق ایران را نسبت به مبارزات زمان حکومت دکتر مصدق چگونه می‌بینید؟]
- مبارزات کنونی ایران یک حرکت کاملاً اسلامی و در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی است.
- [اثرات آینده پیروزی خلق ایران در سرنوشت خاورمیانه چه خواهد بود؟]
- پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان، خصوصاً ملتهای خاورمیانه خواهد بود که چگونه یک ملتی با اتکا به ایدئولوژی انقلابی اسلامی بر قدرتهای عظیم فایق می‌آید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>