همکاری نخواهند کرد و نمی‌توانند با کسی که ملت برخلاف اوست همکاری کنند. قضیه انتخابات آزاد و وعده‌های شاه همه برخلاف است و انتخابات - چه آزاد و چه غیر آزاد - با بودن شاه و با بودن این رژیمْ غیر قانونی است. و وعده‌های شاه هم تمام بر اساس فریب است و ملت ایران دیگر از این توطئه‌ها گول نمی‌خورد.
- [شما یک رهبر بزرگ مذهبی با نفوذ فوق العاده‌ای در ایران هستید؛ اگر شاه از واگذاری قدرت و صرف نظر کردن از قدرت خودداری کند و در قدرت باقی بماند، آیا شما از نفوذ خود برای از میان بردن او با صدور اجازه برای یک انقلاب عمومی اقدام خواهید کرد که منجر به خونریزی و قتل عام خواهد شد؟ آیا عمل شما راه اسلام است؟ ماهیت جمهوری اسلامی‌ای که شما تبلیغ می‌کنید چیست؟]
- ما امیدواریم که شاه با همین نهضتی که به طرز فراگیر تمام ایران را گرفته است و کارمندان و کارکنان دستگاه‌های دولتی یکی پس از دیگری اعتصاب می‌کنند و در حال تعطیل و فلج کردن دستگاه‌های دولتی هستند، نتواند دیگر باقی بماند و به حیات خود ادامه دهد؛ لکن اگر چنانچه احتیاج به قیام مسلحانه بیفتد، ممکن است ما در این امر تجدید نظر کنیم. و اسلام در صورت لزوم، برای حفظ کیان اسلام و مصالح ملت، قیام مسلحانه را در موقع خودش و مقتضیات خودش اجازه می‌دهد و خونریزی برای حفظ قوانین اسلام و برای حفظ مصالح ملت، راه اسلام است. و اما طرز حکومتی که ما پیشنهاد می‌کنیم، حکومت جمهوری اسلامی است و اساسش بر آزادی و استقلال کشور، و عدل و تعدیل تمام دستگاه‌های دولتی است. و این در وقتی که عمل شود، دنیا خواهد دید که چیست.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>