لااقل کمک تبلیغاتی بکنیم که به اشخاصی که در اینجا ملاقات می‌کنید یا مثلاً این اروپایی‌ها که ملاقات می‌کنید، به اینها بفهمانید که مسئله این است. اینطور نیست که مردم ایران یک مردمِ - عرض می‌کنم که - وحشی هستند و اینها می‌خواهند تأدیبشان کنند و نمی‌شود! چنانچه شاه اینطور معرفی می‌کند شما را. شما به مردم بگویید که مردم ایران یک مردمی هستند که می‌خواهند از دست این ظالم نجات پیدا بکنند، می‌خواهند آزاد بشوند، می‌خواهند مستقل بشوند، می‌خواهند زندگی انسانی بکنند؛ و این مرد نمی‌گذارد این کار را بکنند.
خداوند ان شاء الله همه‌تان را حفظ کند؛ موفق باشید ان شاء الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>