می‌خواسته - عرض می‌کنم - وزیر باشد، او می‌خواسته وکیل باشد، او می‌خواسته سناتور باشد و اینها. اینها عمداً به این مملکت ما خیانت کردند. و تمام اینهایی که در این دستگاه وارد بودند و خدمت کردند به این دستگاه، اینها همه خائنند و هیچ لیاقت اینکه به اینها یک کاری - ولو حمالی - را رجوع کنند ندارند! نمی‌شود آقا که یک مملکتی که اینها دارند، اینها مستشارهای آنها هستند، و اینها مشیر و مشارهای آنها هستند، و تمامشان واضح است خیانتشان.
وکلای غیر قانونی مجلسین
من می‌گویم حالا ما فرض می‌کنیم که شما رأی هم برخلاف ندادید، شما یک آدمی بودید که - مثلاً - خلاف آنها را می‌خواستید بگویید، ما اینها را فرض می‌کنیم لکن می‌توانید این را انکار کنید که شما وکیل ملت نبودید و رفتید در این مجلس و حقوق گرفتید؟ این را می‌توانید انکار کنید؟ می‌توانید که بنویسید پس، که ما وکیل مجلس نبودیم اینجا، همین جوری رفتیم؛ و خیر، اینجا که می‌رفتیم هیچی نبود؛ حقوق هم نگرفتیم! تا به شما بگویند نخیر آقا، شما در [اسناد] مجلس هست که حقوق گرفتید از این ملت؛ حقوق ملت را گرفتید، وکیل ملت هم نبودید. خلاف قانون اساسی کردید و خیانت کردید به این مردم و پول این مردم را گرفتید در صورتی که وکیل نبودید شما. اگر وکیل را سفارتخانه تعیین کند یا شاه تعیین کند که وکیل نیست، اینکه قانونی نیست وکالتش. وکالت باید هر جایی در هر حوزه‌ای همان اهالی آن حوزه، [انتخاب‌] بکنند. خوب، بگویند ما را تعیین کردند، بگویند که - وکیلِ مثلاً تهران بیاید بگوید که من را تهرانیها [انتخاب‌] کردند تا همه تهرانیها بگویند ما اطلاع نداشتیم از این. اینکه وکیل آذربایجان است بیاید بگوید من وکیل آذربایجانم تا مردم بگویند که نه آقا ما اطلاعی از این نداشتیم. کجا اطلاع داشتند مردم از این وکلا؟ کی می‌شناسند اینها را؟
لزوم کناره گیری صاحب منصبان ارتش
نمی‌شود اینها را عذر حساب بکند کسی بگوید من معذورم، ما مجبوریم که این فرهنگ را دراین حد نگه داریم، مامجبوربودیم که این ارتش را تحت [امر امریکا] قرار
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>