سلطنت، غده سرطانی
پس این ورقِ مطلب، که قضیه این است که این رژیم باید از بین برود. این فاسد است. یک غده فاسد را اگر در نیاورند، یک انسان را از بین می‌برد، هلاک می‌کند. نمی‌تواند یک نفر آدمی که مریض است، غده - مثلاً فرض کنید - سرطانی دارد، حاضر نشود که این غده را بیایید درآورید. این، خوب می‌کُشد غده اگر درنیاورید. این سلطنت یک غده‌ای است در این مملکت که اگر درنیاید فاسد می‌کند مملکت را؛ این غده باید درآید. چاره نیست. این غده سرطانی - و بدتر از سرطان است - این باید بیرون بیاید. باقی می‌ماند آن طرف قضیه که من حالا خسته هستم برای ادامه دادن. ان شاء الله خدا همه را موفق کند؛ توفیق به همه‌تان بدهد؛ یک روز ان شاء الله بروید به ایران که ایران وضعش عوض شده باشد. [آمین حضار]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>