سخنرانی
زمان: 22 مهر 1357 / 11 ذی القعده 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: ابعاد انسان ساز مکتب اسلام
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم پاریس
بسم الله الرحمن الرحیم
شاه در اندیشه انتقام
الآن به من اطلاع داده‌اند که شاه تصمیم گرفته است که فردا در این اعتصاباتی که مسلمانها، برای آن کشته‌هایی که داده‌اند بنا دارند که اعتصاب کنند، می‌خواهد یک قتل عام بزرگی بکند. من این را کراراً گفته‌ام که این آدمْ اعصاب خودش را از دست داده، الآن به طور جنون آمیز دارد زندگی می‌کند؛ و چون اواخر عمرش را دارد می‌گذراند، از این جهت می‌خواهد که انتقام بگیرد از ملت ایران. تا حال هر چه جنایت بوده است کرده است؛ حالا هم که مردم ایستاده‌اند و می‌گویند که باید بروی، احساس این را کرده است که باید برود و به طور جنون آمیز می‌خواهد که مردم را قتل عام کند و برود. در یکی از حرفهایش گفته بود که من اگر بنا شد بروم، ایران را به یک تلِّ خاک برمی‌‌گردانم و می‌روم، یک تلّ خاکش می‌کنم ایران را و می‌روم. حالا معلوم می‌شود که می‌خواهد عمل کند به این. امروز مطلع شدم؛ یعنی گفتند که تلفن شده است از ایران که آمادگی دارد پیدا می‌کند برای اینکه مردم را یک کشتار عظیمی بکند.
شاه خواهد رفت
و ما نمی‌دانیم که باید با این دستگاه چه بکنیم؟ ملت مظلوم ایران نمی‌دانند که با این آدمی که الآن جنون پیدا کرده است و اعصابش از بین رفته است باید چه بکنند؟ باید چه فکری ما بکنیم؟ من ناراحتم از فردا که مبادا این مطلب صحیح باشد و این مردم را به مسلسل ببندد و به تانک و توپ ببندد و تلافی کند و آخری که می‌خواهد برود دیگر کسی را نگذارد و برود. ما گرفتار یک همچو موجودی هستیم و باید دعا کنیم. باید دعا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>