مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه
 •   مصاحبه
  زمان: 11 آبان 1357 / 1 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: دلایل سقوط رژیم پهلوی
  مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا
  سؤال: [چرا سقوط سلسله پهلوی و تشکیل جمهوری اسلامی، برای خروج ایران از بحران اسف‌انگیز غیر قابل اجتناب است؟]
  جواب: ابتدای سرکار آمدنش قانونی نبوده و از هیچ نوع مشروعیتی برخوردار نیست، و اکنون هم به دلیل زیرپا گذاشتن همه حقوق ملت و اعمال و ظلمهای بیحسابش، به طرز بی‌سابقه‌ای، ملت او و خاندانش را تحمل نمی‌کنند، و به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان‌اند، لذا بدیهی است با سقوط این رژیم به چیزی جز یک نوع حکومت اسلامی راضی نمی‌شوند.
  - [چطور می‌توان از خطر به قدرت رسیدن ارتش که مخالفین میانه‌روی دولت آنقدر از آن می‌ترسند جلوگیری کرد؟]
  - امروز ملت ایران است که می‌خواهد، سرنوشت خود را تعیین کند و این ملت، دولت نظامی را تحمل نمی‌کند. گذشته از اینکه تاکنون هم حکومت شاه در محتوا چیزی جز حکومت ارتش و نظامیان نبوده است.
  - [آیا یک راه حل ملی برای رفع بحران فعلی ممکن است؟ در حالی که امریکا و کشورهای غربی و قبل از همه انگلستان از شاه پشتیبانی می‌کنند و همچنین وجود ارتش که از طرف امریکایی‌ها احاطه شده و رهبری می‌شود.]
  - راه حل ملی در ایران امروز، همان چیزی است که عموم ملت در بیش از یک سال گذشته با پشتوانه خون خودشان به گوش همه دنیا از جمله امریکا و سایرین رسانده است و آن هم عبارت است از سقوط سلسله پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی.
 • - [به شما این را نسبت می‌دهند که می‌خواهید رژیم توحیدی اسلامی تشکیل دهید، در حالی که جمهوریهای مسلمان دیگر مثل الجزیره که توحیدی نیست و رژیمهای اسلامی دیگری مثل عربستان سعودی که فئودالی است، انزجاری در غرب ایجاد نکرده‌اند. آیا می‌توانید مشخصات جمهوری اسلامی را که در نظر دارید بیان کنید که چگونه است؟ در مورد محتوای اجتماعی، سازماندهی سیاسی، خصوصاً برای احزاب، سندیکاها و مطبوعات؟]
  - امروز در جهان آن چیزی که مقصود ما از جمهوری اسلامی است دیده نمی‌شود. هیچ یک از خصوصیات اصولی جمهوری اسلامی در حکومت عربستان سعودی دیده نمی‌شود. آیا مگر ملت ایران برای تعیین سرنوشت خویش باید ببیند که دولتهای غربی چه چیزی را می‌پسندند؟ مگر سایر دولتها در تعیین خط مشی سیاسی خودشان و یا تعیین نوع حکومتشان به آرای ملت ایران مراجعه می‌کنند؟ در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی‌توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند. دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا، احترام بگذارند. هیچ گونه تسلط و یا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم، نباید بپذیرند. مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است.
  - [مقام بین المللی چنین جمهوری در جهان امروز، خصوصاً در مقابل مسائل بزرگ کشورهای جهان سوم در رابطه با بحرانهای اقتصادی - نفت و مواد اولیه - چگونه است؟]
  - به صورت یک کشور صد درصد مستقل عمل خواهد کرد و هرگز خود را بازیچه دست قدرتهای استعمارگر نمی‌سازد و ما هرگز به هیچ ملتی به خاطر منافع داخلی خودمان تجاوز نمی‌کنیم و تا آنجا که در توان ملت ما باشد بر حسب تأکیدات اسلامی می‌کوشیم تا در رفع مشکلات ملتهای مظلوم سهیم باشیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>