مصاحبه با روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز درباره اعتصاب شرکت نفت
 •   مصاحبه
  زمان: 16 آبان 1357 / 6 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: اعتصاب شرکت نفت - نفی هر نوع سازش
  مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز
  سؤال: [با سفارش کردن به مردم ایران در مورد مبارزه با رژیم شاهنشاهی، آیا نتایج مهم این برخورد را که خون زیادی خواهد ریخت می‌پذیرید؟ اگر این برخوردها شدت یابد، در نظر دارید که باز مبارزه‌تان را ادامه دهید؟ اگر شورش خونین در ایران راه بیفتد، بدون قید و شرط از آن پشتیبانی خواهید کرد؟]
  جواب: ملت ایران برای رهایی از چنگال دیو استبداد و استعمار و رسیدن به حکومت اسلامی، نهضت مقدس اسلامی خود را آغاز کرده و به یاری خدای تعالی تا رسیدن به پیروزی ادامه خواهد داد. بدیهی است که چون دشمنان قسم خورده مردم، یعنی شاه و حامیانش به آسانی حاضر به کنار رفتن نیستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و مقاومت دلیرانه مردم مسلمان در مقابل آنان، ضایعاتی برای آنان به بار خواهد آورد. ولکن مسلمان می‌داند که اگر کشته شود در صف شهدای کربلاست و چیزی را از دست نمی‌دهد و بدین مناسبت تا پیروزی نهایی به قیام خود ادامه می‌دهد ...
  - [اخیراً مخالفت خود را علیه دولت نظامی جدید اعلان کرده اید. آیا از مردم خواهید خواست که علاوه بر اینکه بر ضد شاه به پاخیزند، بر ضد ارتش نیز قیام کنند؟]
  - ما اکنون ملت را دعوت به هجوم و حمله به ارتش نکرده ایم. تنها از سربازان و افسران ارتش خواسته ایم که اطاعت از فرماندهان خود نکنند و به صاحب منصبان ارتش نیز هشدار داده‌ام که از شاه اطاعت و حمایت نکنند. و من امیدوارم که سربازان و افسران، که پیوندشان با مردم بریده نشده است، هرچه زودتر به آغوش باز ملت بازگردند، تا پیروزی را در آغوش کشند ...
  - [آیا راه سازشی باقی مانده است که شما از طرف شاه بپذیرید؟]
  - نه، هرگز.
 • - [کم شدن تولید نفت ایران برای اقتصاد کشورهای غربی خیلی گران تمام می‌شود. آیا از اصل قطع شدن نفت پشتیبانی می‌کنید؟]
  - کارگران محروم و کارمندان شرکت نفت، برای خواسته‌های سیاسی مشروع خود اعتصاب کرده‌اند و من از مردم خواسته‌ام که از اعتصاب آنان حمایت کنند. و کشورهای غربی که، حتی به قیمت نابودی ملت و کشور ایران، مایل نیستند ضرری به آنان وارد شود، لازم است بدانند که ملت مسلمان ایران برای به دست آوردن حقوق مشروع و قانونی خود به هرگونه اقدام مفید دست می‌زند، ولو به نابودی منافع غرب بینجامد ...
  - [آیا از سوء قصد به منافع خارجیها در ایران پشتیبانی خواهید کرد؟]
  - اگر خارجیها به آزادی و استقلال ملت ایران احترام بگذارند، هرگز از ناحیه مردم به حقوق آنان در محدوده قانونی‌اش زیانی وارد نخواهد شد ...
  - [چه روابطی با مقامات فرانسوی دارید؟]
  - من به کشور فرانسه وارد شده‌ام و از مردم محترم این کشور هیچ بدی ندیده‌ام و با هیچ مقام دولتی هم رابطه‌ای ندارم. بودن من در فرانسه موقتی است ...
  - [آیا پس از اتمام مدت اقامتتان در فرانسه، تقاضای پناهندگی سیاسی را با شرایطی که احتمالاً به شما تحمیل خواهد شد، خواهید پذیرفت؟]
  - من از هیچ دولتی تقاضای پناهندگی نخواهم کرد ...
  - [اگر رژیم فعلی کنار رود چیزی را که در اصلاحات ارضی انجام شده، از بین خواهید برد؟]
  - از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایه‌های موازین و قاعده اسلامی بنا شود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>