سخنرانی
زمان: 11 آذر 1357 / 1 محرّم 1399
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: قیام برای خدا پیروز است
مناسبت: فرا رسیدن ماه محرّم
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
چرا با حکومت شاه مخالفیم
ما که سالهای طولانی است با حکومت شاه مخالفیم و باز بعضیها خودشان را به نفهمی می‌زنند و درِ گوش خودشان را می‌گیرند! ما هم یک همچو عنصری را شناخته بودیم. یک همچو موجودی که هر روز برای ملت ایران مصیبت درست می‌کند و جوانهای ما را به خاک و خون می‌کشد. از اول که مخالفت شد، البته مخالفتْ اینطور درجه به درجه بالا آمد؛ هی هرچه جرمش زیادتر شد مخالفت زیادتر شد تا اینکه رسید به آنجایی که دیدیم همه چیز ما را به باد داد، همه مخازن ملی ما را به دیگران داد، همه نیروهای فعاله ما را نگذاشت ترقی بکند، فرهنگ ما را عقب راند - همه چیز ما را به باد داد. حالا که اوج گرفته است مخالفت ملت و همه برخلاف او قیام کرده‌اند، حالا یک دیوانه‌ای شده است که هیچ انسان نمی‌تواند تصور کند که چه وضعی از برای حکومت او و از برای خود او ... یک دسته سرباز را آورده است و دولت تشکیل داده. یک عده اشخاص جانی دولت تشکیل داده‌اند که همه‌شان شبیه به خودش هستند! و اینها را مسلط کرده است بر مملکت ما. و در این بیست و چهار ساعت که از ماه محرّم می‌گذرد اعداد کشته‌ها را بعضیها قلمهای درشت می‌گویند - من که حالا نمی‌توانم بفهمم. از دو مبدأ تاکنون خبر رسیده است که حدود بیست هزار نفر کشته‌های این بیست و چهار ساعت‌