قتل عامهای زیاد کرده است. کسی که از شاه حمایت کند، یا بی‌اطلاع است و یا خائن.
- [چه انتظاراتی از مسلمانان لبنان دارید؟]
- از مسلمانان لبنان انتظار دارم که در قضیه لبنان با هم برادر باشند و با هم بر ضد ظلم قیام کنند و به این نهضتی که در ایران بپا شده به اندازه خودشان همراهی کنند و لااقل تبلیغات کنند، همچنان که مردم ایران تاکنون به آنها خدمت کرده است و آنان را در مصایبشان تنها نگذارده است.
- [برای دفاع از تجاوزات مستمر اسرائیل، «امل» شهدای زیادی تقدیم کرده است. برای جنوب لبنان چه توصیه‌ای دارید؟]
- همه باید متحد شوند و متحداً در مقابل این جمعیت متجاوز بایستند و عمل کنند و دست غاصب او را قطع کنند. اصولاً این تکلیف همه مسلمین است که «قدس» را آزاد کنند و شر این جرثومه فساد را از سر بلاد اسلامی قطع کنند.
- [چه اقداماتی راجع به امام موسی صدر (1) فرموده اید؟]
- در زمانی که نجف بودم، تلگرافی به آقای یاسر عرفات و تلگراف دیگری به رئیس جبهه صمود (2) در سوریه نمودم. و اینجا هم وقتی سفیر لیبی آمده بود راجع به ایشان صحبت کردم. امیدوارم هرچه زودتر ایشان به لبنان مراجعت نمایند و به مبارزاتشان علیه اسرائیل ادامه دهند. من از این قضیه متأثرم و دعا می‌کنم که ختم به خیر شود.
- [به طوری که مسبوق هستید سالیان دراز بود که اهل کتاب در کنار مسلمانان و با احترام متقابل زندگی می‌کردند. با توجه به جنگ لبنان و نتایج آن، در این مورد چه نظر دارید؟]
- هرکس از اسلام اطلاع داشته باشد، می‌داند که اسلام هیچ گاه در مورد اقلیتهای مذهبی و پیروان سایر مذاهب نظر سوء نداشته است، و همیشه با آنان با احترام رفتار کرده است. تبلیغاتی که خلاف این مطلب را برساند، از اجانب و دشمنان اسلام است.
- [می‌دانیم که صهیونیسم بین الملل، با برقراری روابط نزدیک با کشورهایی نظیر ایران و نیز حمایت‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>