سخنرانی
زمان: 1 دی 1357 / 21 محرّم 1399
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: تکلیف ملت در پناه دادن به سربازان فراری و کمک به اعتصاب کنندگان - فرهنگ استعماری سلسله پهلوی
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
توصیه به مردم درباره سربازان فراری
به طور استثنا امشب چند کلمه‌ای گفتند من صحبت کنم، ولی وقتهای دیگر همان روز یکشنبه خدمت می‌رسیم. (1) ما که اعلام کردیم که دولت ایران غیر رسمی است و مخالف با قوانین است، هم مخالف با قانون شرع است و هم مخالف با قانون اساسی است، بنابراین کلیه چیزهایی که مربوط به دولت و برای اعانت دولت است، باید مردم از آن اجتناب کنند. و ما به سربازها گفتیم که - دستور دادیم که - فرار کنند (2) برای اینکه خدمت در این دستگاه خدمت به ظلم است، و آنها هم بسیاری‌شان فرار کردند؛ لکن بعض مشکلات پیدا شده است. اینها بسیاری‌شان فقیرند و :مکان: هم ندارند از باب اینکه اگر بخواهند در :مکان:های خودشان بروند مورد تجاوز دولت واقع می‌شوند و آنها را می‌گیرند، از این جهت آنها نمی‌توانند در منازل خودشان بروند؛ مردم در هر جا که هستند مکلفند به اینکه اینها را پناه بدهند؛ هم مخارجشان را بدهند و هم منزلی محقر برای اینها، به طوری که معلوم نشود که اینها کجا هستند، مردم مکلفند که این کار را بکنند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>