تصمیم به اقامت در یک کشور اسلامی را بگیریم. و هر گاه در مدت اقامت موقتی خودم در فرانسه احساس محدودیت در انجام وظایفم بکنم، خاک فرانسه را ترک خواهم کرد و مهم نیست که کجا باشم؛ زمین خدا وسیع است.
- [نتیجه ملاقات شما با پادشاه اردن چه بوده است؟]
- چنین ملاقاتی انجام نشده است.
- [اگر شاه استعفا دهد و شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شوید، آیا این وظیفه را قبول خواهید نمود؟ آیا ممکن است جنگی بین گروه‌های نسبتاً مهم مثل طرفداران شریعتمداری، سنجابی یا ارتش به دلیل اختلاف اهداف و جاه طلبی درگیرد؟]
- من شخصاً چنین مقامی را نمی‌پذیرم و من به هوشیاری و نیز یکپارچگی ملت آنچنان امیدوارم که به خواست خدای تعالی هیچ گونه جنگ داخلی به وجود نخواهد آمد.
- [رابطه شما با آیت الله منتظری چگونه است؟ آیا وی به عنوان یکی از مخالفین رژیم برای پیوستن به شما به فرانسه خواهد آمد؟]
- من ایشان را سالیان درازی است که می‌شناسم. ایشان امروز از علمای بزرگ ایران و مورد احترام مردم مسلمان است.
- [فعالیتهای شما در تبعید نشان داده است که شما بیشتر یک رهبر سیاسی هستید تا یک رهبر مذهبی.]
- این حرفها که دین از سیاست جداست و امثال این حرفها در منطق اسلام نیست. فعالیت سیاسی یکی از وظایف مذهبی مسلمانان است.
- [بهترین آرزویتان برای ایران چیست؟]
- بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب کشوری باشند آزاد و مستقل. دارای نظامی اسلامی که در آن حقوق انسانها آنچنان که اسلام دستور داده است رعایت شود و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی سرمشق برای همه ملتها باشند.
- [بهترین خاطرات شما در مدت زندگی در تبعید چه بوده است؟]
- [امام در جواب این سؤال سکوت کردند.]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>