مصاحبه
زمان: 29 دی 1357 / 20 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اوضاع ایران پس از تبعید شاه
مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون فرانسه
سؤال: [از حضرتعالی تشکر بکنم به عنوان اینکه ما را قبول کردید که بیاییم با شما مصاحبه کنیم و تلویزیون فرانسه را. مخبر ما از تهران گزارش می‌دهد که میلیونها نفر در خیابانهای تهران مشغول تظاهرات هستند. می‌خواستیم ببینیم که شما در جریان این امر هستید؟ و نظرتان راجع به این تظاهرات عظیمی که در تهران وجود دارد چیست؟]
جواب: تظاهرات در تهران تنها نیست؛ در سایر بلاد ایران - شهرستانهای ایران هم هست. و نظر من این است که برای چندمین بار رفراندم عمومی است به اینکه نه شاه را - یعنی شاه سابق را - و نه حکومت او را و نه شورای سلطنتی را ملت ایران نمی‌پذیرید. و ملت ایران حکومت اسلامی می‌خواهد و همین رأی عمومی است بر اینکه حکومت اسلامی را طالب است و چیز دیگری را غیر از این طالب نیست، حکومت دیگری را نمی‌پذیرد.
- [صحبت از شورای سلطنت فرمودید؛ آقای تهرانی آمدند به اینجا که می‌خواهند با شما ملاقات بکنند و شما را ببینند. آیا شما می‌خواهید ایشان را ببینید و تماسی با شورای سلطنت داشته باشید؟]
- من تماسی با شورای سلطنت نمی‌توانم داشته باشم. ایشان از من تقاضای ملاقات کرد و گفتم به ایشان تذکر بدهند که تا شما استعفا ندهید از شورای غیرقانونی سلطنت، و تا اینکه اعلام نکنید که این استعفا برای این است که قانونی نیست، من با شما ملاقات نخواهم کرد (1).
- [همان که فرمودید رفراندم عمومی مردم در ایران در جریان است و این جمعیت کثیری که آنجا هستند می‌خواهند که شما برگردید. تا به حال فرمودید که هر موقعی که وقتش برسد برمی‌‌گردم؛ در چنین صورتی چه تصمیمی خواهید گرفت؟]

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>