مصاحبه
زمان: 3 بهمن 1357 / 24 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: مسائل جاری انقلاب اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگاران روزنامه‌های اطلاعات و کیهان
سؤال: [نخستین اقدام شما در بازگشت به ایران که روز جمعه آینده پیش بینی شده چه خواهد بود؟ و آیا اعضای کمیته انقلابی حکومت اسلامی قبلاً اعلام خواهد شد یا نه؟]
جواب: اولین اقدام من نصیحت به ملت عزیز ایران است. و ان شاء الله اگر امکان باشد در بهشت زهرا راه خودمان را اعلام می‌کنیم؛ و کارهایی را که مقدمتاً باید انجام داد اعلام خواهم کرد.
- [شکل طبقاتی شورا آیا از طبقات کارگر، روشنفکر انقلابی - اسلامی خواهد بود و دهقانان در آن خواهند بود یا اکثر اعضای این شورا روحانیون می‌باشند؟]
- خیر، اکثر از روحانیون نخواهند بود؛ بلکه روحانیون هم مثل سایر طبقات نماینده خواهند داشت.
- [ممکن است خطوط اساسی حکومت اسلامی را در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی - به طور خلاصه - بفرمایید؟]
- اینها اموری نیست که بتوانم الآن برای شما تشریح کنم. اسلام، هم آزادی خواهد داد و هم توجه به اقتصاد خواهد کرد و هم توجه به سایر احتیاجات کشور که باید کارشناسان در این موارد به موقع اقدام کنند.
- [منظور این است که در حکومت اسلامی، ملی شدن صنایع قطعی خواهد بود یا نه؟]
- این مسئله هم باید مورد مطالعه قرار گیرد.
- [ممکن است بفرمایید اقلیتهایی که در ایران وجود دارند، در حکومت اسلامی چه وضعی خواهند داشت؟]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>