مصاحبه با تلویزیون «تایمز» درباره آینده ایران
 •   مصاحبه
  زمان: 6 آذر 1357 / 26 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: فرار شاه از ایران - تغییرات آینده ایران
  مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون تایمز انگلستان
  سؤال: [من از طرف تلویزیون تایمز انگلستان به فرانسه آمده‌ام و بسیار خوشحالم که با شما مصاحبه بکنم. ما سه هفته در ایران بودیم و در آنجا با اشخاص مختلف مصاحبه کردیم و مطالب مختلف دستگیرمان شد. و این احساسی است که من دارم که شاه برود. این برنامه در هفتم دسامبر یعنی نوزده روز دیگر در انگلستان به نمایش گذاشته خواهد شد و امیدوارم که چیز بیطرفانه‌ای باشد. حضرت آیت الله، شما وضعیت کنونی کشورتان را چگونه می‌بینید؟]
  جواب: اوضاع کنونی کشور بر ضد شاه اوج گرفته و ان شاء الله نزدیک است که به نتیجه قطعی برسد که رفتن شاه و برقراری یک حکومت عادلانه است.
  - [چه آینده‌ای برای شاه در نظر گرفته اید؟ آیا او باید برود و یا اینکه او می‌تواند در سلطنت باقی بماند؟]
  - شاه به صورت مقامی در سلطنت باقی نخواهد ماند، و ما هم هرگز چنین اجازه‌ای را نمی‌دهیم. و اما رفتن او در صورتی است که فرار کند، و الّا ملت ایران او را دستگیر نموده و محاکمه و مجازاتش می‌کند.
  - [دلایل اصلی شما برای مخالفت با شاه چیست؟]
  - خیانتهای بیش از حد شاه در تمام زمینه‌ها دلیل اصلی مخالفت ما با اوست. او سالهای زیادی برخلاف تمام موازین قانونی حکومت کرده است. کشتارهای بیش از حد او، وابستگی او به اجانب، هدْم استقلال کشور در تمام ابعاد، حکومت غاصبانه او را محکوم می‌کند. ملت او را نمی‌خواهد، او باید برود.
  - [آیا نظر دارید که اعلان جهاد کنید؟]
  - الآن خیر، لکن اگر چنانچه اینطور باشد که اجانب از او پشتیبانی کنند و مبارزات به طول بیانجامد، در این امر تجدید نظر می‌کنیم.
 • - [آیا صحت دارد که شما اعلام فرموده اید که در تأسیسات نفت خرابکاری کنند؟]
  - خیر، خرابکاری را اجازه نداده‌ام. لکن اگر چنانچه قرار باشد که نفت ما را تا آخر ببرند، ممکن است یک کارهایی بشود که نتوانند ببرند.
  - [ممکن است با توجه به بعضی جزئیات بفرمایید که حکومت اسلامی چیست؟]
  - حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دمکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام و بیش از این فعلاً وقت ندارم.
  - [چه تغییراتی در نظر دارید که در ایران آینده بدهید؟]
  - خرابیهایی که شاه کرده ترمیم می‌کنیم و نقایصی که اصولاً از نظام شاهنشاهی به وجود آمده است، اصلاح می‌کنیم. و تمام چارچوبهای پوسیده و بی‌محتوایی را که در طول این پنجاه سال، مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می‌کنیم و حکومتی مبتنی بر عدل و انصاف نسبت به همه اقشار وطن می‌سازیم. و از مردم می‌خواهیم تا بر پایه‌های اسلامی خویش تکیه زنند و بر غرب و غربزدگان که موجب نابودی فرهنگ آنان شده است پشت پا زنند. خود را از وابستگی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به هر وسیله که شده است نجات می‌دهیم. البته خوب می‌دانیم که با چه گرفتاریهایی روبه رو خواهیم شد، ولی تقریباً باید از صفر شروع کنیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>